Проверете:


Контакт информации:
Е-маил: contact@dom-design.com.mk
Телефон: 02 3111-544
Мобилен: 078/339-362
Факс: 02 3111-544

www.dom-invest.com.mk

ДОМ-ИНВЕСТ Милениум Ви предлага уникатни и комплексни решенија на градежни задачи. Соработката со проверени висококвалитетни професионалци за секоја поединечна задача ни овозможува за Вашите работи да обезбедиме највисок квалитет на следните работи:
- Разработка - подобрување и редизајнирање на проекти
- Градба по систем ’’клуч на рака’’
- Партерно уредување на дворни површини
- Реконструкција и реставрација на постоечки објекти
- Гаранција на квалитет на изведените работи
Професионализмот и флексибилно обучените кадри во тимот на компанијата, оперативноста, брзата интервенција, високиот квалитет на завршените работи се основен параметер за високиот деловен рејтинг на компанијата.
Наша цел е создавање на убав, удобен и топол дом, според поединечното барање на секој наш клиент.
Тимот на ДОМ-ИНВЕСТ Милениум ги исполнува желбите на своите клиенти, во склад со нивните технички и финансиски услови предлагаме оптимални решенија на бараните задачи.Последни проекти:

Издвојуваме: