Проверете:


Контакт информации:
Е-маил: contact@dom-design.com.mk
Телефон: 02 3111-544
Мобилен: 070 123 456
Факс: 02 3111-544

www.dom-invest.com.mk

Контакт

ДОМ - ИНВЕСТ МИЛЕНИУМ се наоѓа во близина на Грчкиот Конзулат, на ул. Никола Тримпаре бр. 15, Скопје.
ДОМ - ИНВЕСТ е самостојна агенција, докажана и специјализирана за промет со недвижен имот во Скопје и Охридското крајбрежје.

Е-маил: contact@dom-invest.com.mk
Телефон: 02 3111-544
Мобилен: 078/339-362
Факс: 02 3111-544

www.dom-invest.com.mk

Последни проекти:
За подетални информации пополнете го прашалникот.